Fra starten af Per Aarsleff A/S – Per Aarsleff står yderst til højre

Aarsleff-koncernen

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark og omsætter for 18,1 milliarder kroner om året – heraf en tredjedel i udlandet.

Koncernen er organiseret i selvstændige, konkurrencedygtige afdelinger og datterselskaber med hver deres særlige kompetencer. Der fokuseres på at integrere specialentreprenørkompetencer på tværs af koncernens forretningsenheder til samlede ydelser med en høj grad af egenproduktion. Det kaldes i koncernen One Company, og det er udtryk for, at der søges og udnyttes synergier.

Koncernen har kompetencer på højt internationalt niveau, og det er koncernens speciale at planlægge og gennemføre store komplekse projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Koncernen er specialister i havne- og vandbygning, banearbejder, etablering af havmølleparker og udførelse af teknikentrepriser. Koncernen er markedsførende med en international profil inden for pælefundering og opgravningsfri rørfornyelse, hvor koncernen søger og udnytter fordelene ved industrialisering. Aarsleff-koncernen beskæftiger 8.600 medarbejdere.