VELKOMMEN TIL PER OG LISE AARSLEFFS FOND

VI STØTTER DEN TEKNOLOGISKE
UDVIKLING I DANMARK

VELKOMMEN TIL PER OG LISE AARSLEFFS FOND

VI STØTTER KULTUREN
I AARHUS-OMRÅDET

VELKOMMEN TIL PER OG LISE AARSLEFFS FOND

VI BAKKER OP OM DEN FORTSATTE
UDVIKLING I PER AARSLEFF A/S