Året der gik i tal
i Per og Lise Aarsleffs fond

Her til højre kan du downloade årsrapporten for Per og Lise Aarsleffs Fond for det seneste regnskabsår tillige med lovpligtig redegørelse om god fondsledelse.