Ny meddelelse fra Fonden

Fondens bestyrelse har på sit seneste bestyrelsesmøde besluttet at yde 500.000 kroner til støtte for Ukraine.

Støtten er formidlet gennem Dansk Røde Kors.


Tidligere meddelelser fra Fonden

Udvidelse af bestyrelsen 13. februar 2021

Fondens bestyrelse har den 13. februar 2021 vedtaget at udvide bestyrelsen med Lars Aagaard Nielsen.

Lars Aagaard er direktør i Grundfos Holding, er uddannet ved A.P. Møller Mærsk og har haft en lang karriere hos Grundfos med bl.a 10 år i koncerndirektionen. Lars Aagaard har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i både dansk og international sammenhæng.

Med venlig hilsen
Carsten Fode
Formand
Pressemeddelelse fra Per og Lise Aarsleffs Fond den 14. januar 2020

Per og Lise Aarsleffs Fond har på sit årsmøde, den 13. januar 2020, vedtaget følgende ændringer i bestyrelsen:

  • Carsten Fode er valgt som bestyrelsesformand i stedet for Ebbe Malte Iversen
  • Søren Nørgaard Thomsen er valgt som næstformand
  • Niels Skovgaard Møller er trådt ud af bestyrelsen på grund af aldersgrænsen

Bestyrelsen består herefter af formand Carsten Fode, næstformand Søren Nørgaard Thomsen, Ebbe Malte Iversen og Kristoffer Aarsleff.

På bestyrelsens vegne
Carsten Fode


Med henvisning til artikel i Jyllandsposten den 29. november 2019 skal det oplyses, at det er Fondens hensigt at vælge nuværende bestyrelsesmedlem advokat Carsten Fode som Bestyrelsesformand på Fondens Årsmøde den 13. januar 2020. Ebbe Malte Iversen vil fortsætte i Fonden som menigt medlem.